Module quản lý công việc

Giá ứng dụng: 2.000.000đ

Với hệ thống này, người lãnh đạo, quản lý có thể theo dõi công việc của nhân viên mọi lúc, mọi nơi. Module quản lý công việc nhằm giúp người dùng tận dụng tối đa thời gian làm việc của bản thân, đơn giản trong quá trình sắp xếp thứ tự công việc.

Các tính năng của module

1. Giao việc

Biểu mẫu giao việc trực quan, thể hiển các tiêu chí như:

 • Tiêu đề công việc
 • Nhân sự thực hiện công việc (một công việc có thể do nhiều người cùng thực hiện)
 • Thời gian thực hiện.
 • Thời gian hoàn thành
 • Nội dung công việc (Sử dụng editor soạn thảo trực tuyến)
 • Kết quả thực hiện của công việc

Những người thực hiện sẽ nhận được thông báo (qua email) về nội dung công việc được giao.

2. Quản lý công việc

 • Danh sách công việc hiển thị đối với tất cả những người liên quan
 • Đối với người quản lý (trưởng nhóm), có thể thấy được tất cả công việc của các thành viên do mình quản lý.
 • Mỗi thành viên chỉ có thể xem được công việc do mình được giao hoặc do mình thực hiện
 • Người thực hiện tự chuyển đổi trạng thái công việc sau khi thực hiện xong
 • Người quản lý có thể theo dõi lịch sử công việc của toàn nhân viên (đã bắt đầu,đang thực hiện,đã hoàn thành)
 • Người quản lý có thể sửa, xóa công việc
 • Tìm kiếm công việc theo
  • Nội dung
  • Người thực hiện

3. Xem chi tiết công việc

 • Thể hiện tất cả các thông tin về công việc như tiêu đề, nội dung, danh sách người thực hiện, thời gian thực hiện, trạng thái,...
 • Cho phép thảo luận ý kiến với các người liên quan (người giao việc, người quản lý, người thực hiện công việc). Có thể đính kèm file trong nội dung bình luận.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD