Plugin đấu giá sản phẩm cho module shops

Giá ứng dụng: Liên hệ

Module shops trên NukeViet được đánh giá là khá đầy đủ các tính năng cho một website bán hàng. Plugin đấu giá tích hợp cùng shops sẽ là một cú kết hợp "ngoạn mục". Bạn hoàn toàn có thể tạo ra một website chuyên về đấu giá sản phẩm với plugin này.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Khu vực quản trị
  • Chọn một sản phẩm làm sản phẩm đấu giá
  • Quản lý phiên đấu giá
   • Tạo phiên đấu giá
    • Thời gian bắt đầu
    • Thời gian kết thúc
    • Giá khởi điểm
    • Bước giá
   • Sửa, xóa đợt đấu giá
   • Xem chi tiết phiên đấu giá
    • Thông tin người thắng cuộc
    • Số tiền cao nhất
    • Danh sách người đã đấu giá
 • Khu vực site
  • Trang hiển thị các sản phẩm đang đấu giá
  • Trang chi tiết sản phẩm, hiển thị công cụ đấu giá, danh sách người đang đấu giá
  • Realtime (tự động cập nhật và thể hiện lên màn hình) các sự kiện trong phiên đấu giá
   • Danh sách người đang tham gia
   • Giá cao nhất
   • Người trả giá cao nhất
  • Bộ đếm ngược thời gian (căn cứ theo thời gian diễn ra phiên đấu giá), khi hết thời gian, hệ thống thông báo giá cao nhất, người thắng cuộc lên màn hình của tất cả các máy tính đang tham gia phiên đấu giá.
Như đã nói ở trên, ngoài những tính năng đấu giá, plugin sẽ kế thừa tất cả các tính năng của module shops.

YÊU CẦU

 • Máy chủ có cài đặt class ZeroMQ cho PHP (Sử dụng trong việc realtime)

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD