Tích hợp xác thực đăng nhập bằng LDAP

Giá ứng dụng: Liên hệ

Thực tế cho thấy, việc sử dụng tài khoản để xác minh quyền hạn trong các hệ thống là điều cần thiết. Trong nhiều trường hợp, các hệ thống độc lập cần sử dụng chung, duy nhất một tập thông tin tài khoản đảm bảo cho sự nhất quán thông tin, không còn là vấn đề hiếm thấy.
 
ldap

LDAP là một loại giao thức truy cập nhanh các dịch vụ thư mục theo chiều sâu (bài viết này sẽ không đi giới thiệu LDAP là gì, bạn có thể thêm nhiều bài viết khác trên internet), đã có thể tích hợp cùng NukeViet, giải pháp cho việc đăng nhập NukeViet bằng tài khoản LDAP.

Giải pháp được công ty TNHH phát triển và dịch vụ nguồn mở Thuận Đức (TDFOSS.,LTD) nghiên cứu và phát triển thành công trên NukeViet 4.

Cơ chế xác thực

- NukeViet sẽ được cấu hình các thông số xác thực của máy chủ LDAP
- Sau khi được tích hợp thành công, tài khoản LDAP có thể đăng nhập trên hệ thống website NukeViet của bạn
- Tài khoản sau khi đăng nhập sẽ được tạo một bản sao trên hệ thống NukeViet, sử dụng cho việc phân quyền

Tích hợp LDAP, cần chuẩn bị những gì?

- Máy chủ LDAP, các thông số kết nối

$db_config['ldap_server'] = 'ldap.tdfoss.vn;
$db_config['ldap_attrib'] = 'mail=';
$db_config['ldap_attrib_ext'] = 'jvd=tdfoss.vn,o=qmail,dc=hyperlogy,dc=com';
$db_config['ldap_search_attrib'] = '@tdfoss.vn;
$db_config['ldap_search_domain'] = 'dc=hyperlogy,dc=com';

- Website sử dụng NukeViet mới nhất

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD