Module Dịch vụ xe Module Dịch vụ xe Module cho phép người quản trị thêm xe và hiển thị thông tin về xe, người dùng có thể đặt xe trực tuyến, hoặc thiết kế yêu cầu báo giá. UD000021 Modules 1.500.000 VND Số lượng: 1 Module


  •  
  • Module Dịch vụ xe

  • Đăng ngày 21-09-2016 12:24:37 AM - 539 Lượt xem
  • Giá bán: 1.500.000 VND

    • Phiên bản ứng dụng: 1.0.00

    • Xem trước: http://thuexe.mynukeviet.com

  • Module cho phép người quản trị thêm xe và hiển thị thông tin về xe, người dùng có thể đặt xe trực tuyến, hoặc thiết kế yêu cầu báo giá.


Số lượng
Module cho phép người quản trị thêm xe và hiển thị thông tin về xe, người dùng có thể đặt xe trực tuyến, hoặc thiết kế yêu cầu báo giá. Module cung cấp đầy đủ các chức năng giúp bạn có thể xây dựng một website đặt xe trực tuyến, hoặc kết hợp với các module khác về dịch vụ như Tour du lịch.
 
module dịch vụ xe

1. Quản lý Loại xe

module dịch vụ xe

2. Quản lý Hãng xe

module dịch vụ xe

3. Quản lý Đơn vị tiền tệ

module dịch vụ xe
Đơn vị tiền tệ giúp hệ thống tự động quy đổi giá theo quốc gia

4. Quản lý Đơn vị tính

module dịch vụ xe

5. Thêm xe mới

module dịch vụ xe

6. Quản lý Yêu cầu đặt xe

module dịch vụ xe
 

7.Quản lý Yêu cầu báo giá

module dịch vụ xe

8. Cấu hình module

module dịch vụ xe

9. Danh sách xe

module dịch vụ xe

10. Xem chi tiết xe

module dịch vụ xe

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC