Module thông tin bảo hành sản phẩm Module thông tin bảo hành sản phẩm Module xây dựng kênh thông tin bảo hành sản phẩm: điện thoại, điện lạnh,.... Giúp người quản lý cửa hàng lưu lại thông tin sản phẩm. UD000022 Modules Số lượng: 1 Module


  •  
  • Module thông tin bảo hành sản phẩm

  • Đăng ngày 18-10-2016 09:50:13 AM - 63 Lượt xem
  • Giá bán: Liên hệ
    • Xem trước: http://thongtinbaohanh.mynukeviet.com

  • Module xây dựng kênh thông tin bảo hành sản phẩm: điện thoại, điện lạnh,.... Giúp người quản lý cửa hàng lưu lại thông tin sản phẩm.


1. Danh sách sản phẩm bảo hành

danh sách sản phẩm bảo hành

2. Thêm sản phẩm mới

thêm sản phẩm mới

3. Tra cứu thông tin bảo hành

tra cứu thông tin bảo hành

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC