Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


[Mẹo] Hướng dẫn đổi tên module không ảnh hưởng dữ liệu

Bạn muốn đổi tên module nhưng không muốn phải cài lại module - không làm ảnh hưởng đến CSDL. NukeViet 4 cho phép bạn thực hiện điều này.
Nói là "mẹo" nhưng thực ra đây là một lối code "có chủ đích" của người viết chức năng này. Bạn nên làm điều này với module ảo, hạn chế đổi tên module hệ thống để tránh phát sinh lỗi.

Trường hợp ví dụ, mình đổi tên module "about" thành "gioi-thieu". Các module khác làm tương tự.
- Đăng nhập ở quyền quản trị tối cao => Quản lý module => Sửa module bất kỳ (Trưởng hợp này sửa module about)
- Để hạn chế việc đổi tên module, textbox Module đang ở trạng thái "Disable" (Không cho phép sửa thông tin). Đây thực chất chỉ là một thuộc tính của HTML, bạn có tể loại bỏ thuộc tính này bằng cách sửa thuộc tính html.
- Thực hiện kiểm tra phần tử (Phần lớn các trình duyệt đều có chức năng này), tìm đến input
<input class="w300 form-control" name="mod_name" id="mod_name" type="text" value="about" maxlength="55" readonly="readonly">

Xóa bỏ thuộc tính

readonly="readonly"

Lúc này, bạn có thể sửa dữ liệu của input này. Cụ thể, sửa "about" thành "gioi-thieu". Nhấn "Thực hiện" để lưu lại.
Selection 248