Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


NukeViet 4.0.24 đã chính thức hỗ trợ charset utf8mb

NukeViet 4.0.24 đã chính thức hỗ trợ charset utf8mb
Từ phiên bản 4.0.24, NukeViet đã chính thức hỗ trợ utf8mb và đưa charset này làm charset mặc định khi cài đặt (đối với những máy chủ đáp ứng yêu cầu).
Từ phiên bản MySQL 5.5.3 phát hành ngày 24/03/2010, hệ quản trj CSDL MySQL đã chính thức thêm charset mới là utf8mb4. Đây là charset tương tự như utf8 (charset hỗ trợ Unicode không đầy đủ - chỉ lưu trữ được tối đa 3 byte), nhưng nó hỗ trợ đầy đủ Unicode ( 4 byte), bao gồm các Icon Unicode, điều mà utf8 vẫn chưa làm được.

NukeViet 4.0.24 đã chính thức hỗ trợ utf8mb và đưa charset này làm charset mặc định khi cài đặt, tuy nhiên, nó chỉ được chọn mặc định đối với các máy chủ đáp ứng được yêu cầu để sử dụng charset này.

Hiện tại, đội code đã thử nghiệm thành công trên NukeViet 4.0.24 (và các module tích hợp sẵn), module download. Tuy nhiên, nếu hệ thống cài đặt utf8mb4 thì việc thiết kế CSDL cho các ứng dụng cũng tuân thủ theo quy tắc của charset utf8mb4.

Xem chi tiết cách thực hiện: http://developers.mynukeviet.net/ky-thuat-lap-trinh/lap-trinh-module/xay-dung-co-so-du-lieu-mysql-ho-tro-full-unicode-10.html

Nguồn tin: NukeViet.vn