5 thay đổi lớn của bootstrap trong năm 2015

5 thay đổi lớn của bootstrap trong năm 2015

Bootstrap là một framework xây dựng giao diện website phổ biến nhất trên thế giới. Là nguời đam mê web, tôi đọc đuợc bài viết về kế hoạch phát hành Bootstrap 4 trên blog của bootstrap. Dưới đây là năm tính năng được mong đợi.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD