eclipse editor

Tìm kiếm và thay thế trong Eclipse

Tìm kiếm và thay thế là chức năng không thể thiếu đối với một lập trình viên chuyên nghiệp. Công việc này giúp lập trình viên không lãng phí thời gian vào việc tìm kiếm "bằng mắt thường" các đoạn code trong dự án.

thêm tìm kiếm tùy chỉnh google cho nukeviet

Cấu hình Google Custom Search Engine cho hệ thống NukeViet

NukeViet sử dụng module seek làm module tìm kiếm toàn bộ dữ liệu site. Ngoài module này, hệ thống cũng cho phép cấu hình Google Custom Search Engine để đảm nhiệm công việc tìm kiếm dữ liệu.

Hướng dẫn tạo và sử dụng Google Custom Search Engine

Hướng dẫn tạo và sử dụng Google Custom Search Engine

Sử dụng Tìm kiếm tùy chỉnh của Google (Custom search Engine) sẽ giúp giúp mọi người tìm thấy những thứ họ cần trên trang web của bạn thông qua google.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD