Sử dụng class download để tải tập tin trong NukeViet 4

Sử dụng class download để tải tập tin trong NukeViet 4

Tùy vào nhu cầu, lập trình viên có thể sử dụng class download được xây dựng sẵn trong NukeViet để thực hiện việc giấu link, hay phân quyền download,....

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD