Các thao tác xử lý lỗi trong quá trình lập trình NukeViet 4.x

Các thao tác xử lý lỗi trong quá trình lập trình NukeViet 4.x

Lập trình luôn đi đôi với lỗi, tìm lỗi và sửa lỗi. Lập trình trên NukeViet cũng không ngoại lệ. Nhưng xử lý lỗi ra sao, như thế nào cho tiện, cho nhanh thì người lập trình phải tự tích lũy kinh nghiệm và mỗi người có một cách sửa lỗi khác nhau. Dưới đây tôi xin trình bày theo kinh nghiệm làm việc của tôi.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD