Active tab bootstrap từ tham số URL

Active tab bootstrap sử dụng liên kết neo trong HTML

Bootstrap cung cấp nhiều phương án để active tab bằng javascript. Dùng tham số neo từ URL là một phương án, khi vì một lý do nào đó, các cách khác không thể áp dụng.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD