NukeViet 4.0.24 đã chính thức hỗ trợ charset utf8mb

NukeViet 4.0.24 đã chính thức hỗ trợ charset utf8mb

Từ phiên bản 4.0.24, NukeViet đã chính thức hỗ trợ utf8mb và đưa charset này làm charset mặc định khi cài đặt (đối với những máy chủ đáp ứng yêu cầu).

Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Dưới đây là các lưu ý khi đặt tên trường của bảng dữ liệu trong NukeViet 4.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD