nâng cấp nukeviet

Hỗ trợ nâng cấp phiên bản NukeViet

NukeViet 4 đang dần tiền đến phiên bản chính thức. Việc nâng cấp hệ thống NukeViet cũ lên phiên bản mới lúc này là điều mà tất cả webmaster đều mong chờ. Nếu bạn không tự thực hiện, hãy để Ứng dụng NukeViet giúp bạn.

Hướng dẫn nâng cấp từ NukeViet 3.4 lên NukeViet 4

Hướng dẫn nâng cấp từ NukeViet 3.4 lên NukeViet 4

Để nâng cấp module từ NukeViet 3.4 lên NukeViet 4 bạn có thể sử dụng module nâng cấp. Module c43to40 đã được phát hành miễn phí tại github.

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.29 lên NukeViet 4.1.00

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.29 lên NukeViet 4.1.00

Bài viết hướng dẫn nâng cấp cho những site đang sử dụng NukeViet Offical (4.0.29) lên NukeViet 4.1 beta 1 (4.1.00)

Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4 RC2 (4.0.27), NukeViet 4 RC3 (4.0.28) lên NukeViet 4 Official (4.0.29)

Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4 RC2 (4.0.27), NukeViet 4 RC3 (4.0.28) lên NukeViet 4 Official (4.0.29)

Bài viết hướng dẫn nâng cấp từ NukeViet 4 RC2 (4.0.27), NukeViet 4 RC3 (4.0.28) lên NukeViet 4 Official (4.0.29)

Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4.0.27 lên NukeViet 4 RC3 (4.0.28)

Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4.0.27 lên NukeViet 4 RC3 (4.0.28)

Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.27 lên 4.0.28 (RC3)

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.25 lên 4.0.26 (RC2)

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.25 lên 4.0.26 (RC2)

Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.24 lên 4.0.26 (RC2)

Hướng dẫn nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.24

Hướng dẫn nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.24

Cập nhật do thay đổi Autoload các class. Do cơ chế gọi Class đã thay đổi nên cần sửa lại các module và giao diện theo hướng dẫn.

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24 lên 4.0.25 (RC1)

Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24 lên 4.0.25 (RC1)

Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24 lên 4.0.25

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD