Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Dưới đây là các lưu ý khi đặt tên trường của bảng dữ liệu trong NukeViet 4.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD