Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Lưu ý đặt tên trường khi thiết kế cơ sỡ dữ liệu NukeViet 4

Dưới đây là các lưu ý khi đặt tên trường của bảng dữ liệu trong NukeViet 4.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC