Hướng dẫn thêm chức năng bình luận (comment) cho module NukeViet

Hướng dẫn thêm chức năng bình luận (comment) cho module NukeViet

Bình luận (Comment) là chức năng không thể thiếu trong các hệ thống có chức năng thảo luận. NukeVet đã xây dựng module comment để thực hiện điều này.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD