Loại bỏ tên function trong URL module NukeViet

Loại bỏ tên function trong URL module NukeViet

Trong phạm vi bài viết này mình xin giới thiệu phương án loại bỏ tên function URL trong lập trình module NukeViet

Chuyển đến trang đích sau khi đăng nhập trong NukeViet

Chuyển đến trang đích sau khi đăng nhập trong NukeViet

Làm thế nào để chuyển đến một trang đích (do lập trình viên quy định) sau khi đăng nhập tại trang đăng nhập. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD