Cấu hình hệ thống

Để truy cập khu vực này:

  • Đăng nhập quản trị hệ thống
  • Truy cập menu Cấu hình từ menu ngang

Cấu hình ftp NukeViet

Cấu hình FTP

Cấu hình FTP là một công việc cũng được xem là khá quan trọng đối với hệ thống, nếu không cấu hình, nhìn hệ thống có vẻ họat động, nhưng nó sẽ không được "trơn tru" với các thao tác trên file, như thêm, xóa file, thư mục, phân quyền,...

tiến trình tự động nukeviet

Tiến trình tự động

Cronjobs - Tiến trình tự động là các đoạn mã tự động thực thi theo thời gian quy định để làm một việc gì đó mà không cần sự can thiệp của người dùng.

plugin nukeviet

Thiết lập plugin

Plugin là tập hợp những đoạn code được "gắn" thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.

Thiết lập an ninh

Thiết lập an ninh

Các thiết lập cơ bản liên quan đến bảo mật, an ninh của hệ thống NukeViet. Đây là khu vực chắc hẳn nhiều bạn chưa "lần tới", cũng như đọc mà chưa hiểu nó làm gì.

Cấu hình gửi mail smpt nukeviet

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

Để thực hiện việc gửi Email từ hệ thống sử dụng NukeViet, bạn cần cấu hình các thông tin cần thiết mới thực hiện được.

cấu hình chung nukeviet

Cấu hình chung

Cấu hình chung - Các tùy chọn, thiết đặt nâng cao cho hệ thống NukeViet

cấu hình site nukeviet

Cấu hình site

Khu vực thiết đặt các giá trị cơ bản của hệ thống NukeViet

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD