Cấu hình FTP

Thứ ba - 01/12/2015 22:06
Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Cấu hình / Cấu hình FTP

Với những máy chủ mà quyền thao tác với file được cấu hình kỹ, PHP không thể làm được gì trên thư mục, tập tin, thì việc cấu hình thông số FTP này giúp PHP có quyền thực hiện như một người quản lý sever, có thể làm việc với file thông qua FTP. Thế nên, bạn cần cấu hình đúng nếu muốn hệ thống làm việc một cách tốt nhất.
 
cau hinh ftp nukeviet
Giải thích các tham số:
  • Sever or URL: domain hoặc IP máy chủ
  • Port: Cổng giao tiếp, mặc định 21 (không nên thay đổi)
  • Username: Tên truy cập FTP
  • Password: Mật khẩu truy cập FTP
  • Remote path: Đường dẫn đến thư mục gốc chứa site (Nhập đầy đủ các thông số bên trên, sau đó nhấn Thực hiện tự động để xác định tự động thông số này)
 Từ khóa: Cấu hình FTP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD