dọn dẹp hệ thống nukeviet

Dọn dẹp hệ thống

Với công cụ dọn dẹp hệ thống, người quản trị cho thể chủ động thực hiện các công việc như: Làm sạch cache, xóa file tạm, xóa thông báo lỗi, ip logs,....

cấu hình thống kê nukeviet

Cấu hình thống kê

Phần này giúp người quản trị cấu hình những gì liên quan đến việc thống kê số lượng truy cập website

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD