Cập nhật ngôn ngữ giao diện NukeViet

Kiểm tra ngôn ngữ

Kiểm tra ngôn ngữ là công cụ giúp người quản trị kiểm tra, đối chiếu và dịch nhanh những dòng ngôn ngữ còn thiếu.

Cập nhật ngôn ngữ giao diện NukeViet

Quản lý ngôn ngữ giao diện

Hướng dẫn sửa ngôn ngữ giao diện của NukeViet 4. Đây là công cụ sửa ngôn ngữ mà không cần can thiệp vào code của hệ thống.

Cài đặt ngôn ngữ NukeViet

Cài đặt một ngôn ngữ mới

NukeViet là CMS đa ngôn ngữ, bạn có thể cài đặt và sử dụng nhiều ngôn ngữ trên một site. Mỗi một ngôn ngữ được xem như là một website riêng biệt, không liên quan hay ảnh hưởng gì đến nhau.

ngôn ngữ nukeviet

Phân biệt ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

Với những website sử dụng nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ trên site được xác định bằng 2 thành phần: Ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ Cơ sở dữ liệu.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD