cấu hình upload nukeviet

Cấu hình upload

Tùy theo yêu cầu hệ thống, cấu hình upload cho phép người quản trị thiết lập các quy tắc cho việc tải tập tin lên hệ thống.

Cấu hình chèn logo

Cấu hình chèn logo

Chèn logo là chức năng tự động đóng dấu logo (hay một hình ảnh) lên ảnh được tải lên hệ thống, nhằm ghi dấu bản quyền hoặc thêm chút "thẫm mĩ" cho bức ảnh.

cấu hình ảnh thumbnail nukeviet

Cấu hình ảnh thumbnail

Cấu hình ảnh thumbnail giúp quản trị cấu hình kích thước ảnh thumbnail (ảnh thu nhỏ) đến từng thư mục (module), hay các thư mục con bên trong nó.

quản lý file upload

Quản lý tập tin

Module uploads quản lý tất cả các tập tin được người dùng tải lên hệ thống, là công cụ quản lý tập tin chung cho tất cả các module.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD