HostIcon

Hướng dẫn đưa website NukeViet từ localhost lên host

Sau khi hoàn tất website ở localhost, bạn cần thực hiện các bước sau đây nếu muốn đưa thành quả của mình lên internet.

Khái niệm theme (giao diện)

Theme (hay còn gọi là skin, template…) là khái niệm của NukeViet dùng để gọi các giao diện.

Khái niệm Block trong NukeViet

Khái niệm Block trong NukeViet

Block (khối) là các khối nhỏ trên website nhằm mục đích đa dạng dữ liệu trên một trang và có thể sử dụng để trang trí cho website.

Khái niệm module trong hệ thống NukeViet

Module là một khái niệm cơ bản trong NukeViet. Nó là tổ hợp các thành phần tạo nên chức năng của hệ thống, xem giới thiệu bên dưới.

mô hình nukeviet

Mô hình kiến trúc của NukeViet

Mô hình kiến trúc của NukeViet

hosting cpanel

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel

Cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel. Hướng dẫn chi tiết quá trình chuẩn bị cài đặt NukeViet trên hosting Cpanel.

Giao diện mặc định NukeViet 4

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4

Bài viết chi tiết về hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên các hosting khác nhau.

Cài đặt NukeViet DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin

DirectAdmin là một phần mềm quản trị máy chủ được sử dụng tương đối rộng rãi. Bài viết này hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin.

Các yêu cầu cài đặt NukeViet 4

Các yêu cầu cài đặt NukeViet 4

Các yêu cầu cơ bản về máy chủ, máy tính người dùng, các điều kiện tốt nhất đề cài đặt NukeViet 4.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD