Khái niệm theme (giao diện)

Theme (hay còn gọi là skin, template…) là khái niệm của NukeViet dùng để gọi các giao diện.

Khái niệm Block trong NukeViet

Khái niệm Block trong NukeViet

Block (khối) là các khối nhỏ trên website nhằm mục đích đa dạng dữ liệu trên một trang và có thể sử dụng để trang trí cho website.

Khái niệm module trong hệ thống NukeViet

Module là một khái niệm cơ bản trong NukeViet. Nó là tổ hợp các thành phần tạo nên chức năng của hệ thống, xem giới thiệu bên dưới.

mô hình nukeviet

Mô hình kiến trúc của NukeViet

Mô hình kiến trúc của NukeViet

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD