Module users

Các bài viết hướng dẫn thao tác trên module users

google

Cấu hình đăng nhập Oauth google trong NukeViet 4

Từ phiên bản NukeViet 4, người dùng NukeViet đã có thể tích hợp đăng nhập thông qua tài khoản google một cách nhanh chóng.

Cấu hình đăng nhập Oauth facebook trong NukeViet 4

Cấu hình đăng nhập Oauth facebook trong NukeViet 4

Xu thế mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, việc tương tác giữa CMS và mạng xã hội là điều tất yếu. Từ NukeViet 4, người dùng NukeViet đã có thể tích hợp đăng nhập thông qua tài khoản facebook.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD