Thiết lập an ninh

Thiết lập an ninh

Các thiết lập cơ bản liên quan đến bảo mật, an ninh của hệ thống NukeViet. Đây là khu vực chắc hẳn nhiều bạn chưa "lần tới", cũng như đọc mà chưa hiểu nó làm gì.

Cấu hình gửi mail smpt nukeviet

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

Để thực hiện việc gửi Email từ hệ thống sử dụng NukeViet, bạn cần cấu hình các thông tin cần thiết mới thực hiện được.

cấu hình chung nukeviet

Cấu hình chung

Cấu hình chung - Các tùy chọn, thiết đặt nâng cao cho hệ thống NukeViet

cấu hình site nukeviet

Cấu hình site

Khu vực thiết đặt các giá trị cơ bản của hệ thống NukeViet

Nhật ký hệ thống

Nhật ký hệ thống

Trang hiển thị lịch sử thao tác trên hệ thống, chỉ áp dụng cho các đổi tượng là người quản trị.

Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng là trang hiển thị các thông tin cấu hình PHP của sever.

Cấu hình site

Cấu hình site

Hiển thị thông tin về các thiết đặt của website đang vận hành, thông tin máy chủ đặt website.

Xem thông tin hệ thống nukeviet

Thông tin về hệ thống

Hiển thị thông tin từ hệ thống, từ các module.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD