Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


Cấu hình FTP

Cấu hình FTP là một công việc cũng được xem là khá quan trọng đối với hệ thống, nếu không cấu hình, nhìn hệ thống có vẻ họat động, nhưng nó sẽ không được "trơn tru" với các thao tác trên file, như thêm, xóa file, thư mục, phân quyền,...
Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Cấu hình / Cấu hình FTP

Với những máy chủ mà quyền thao tác với file được cấu hình kỹ, PHP không thể làm được gì trên thư mục, tập tin, thì việc cấu hình thông số FTP này giúp PHP có quyền thực hiện như một người quản lý sever, có thể làm việc với file thông qua FTP. Thế nên, bạn cần cấu hình đúng nếu muốn hệ thống làm việc một cách tốt nhất.
 
cau hinh ftp nukeviet
Giải thích các tham số:
  • Sever or URL: domain hoặc IP máy chủ
  • Port: Cổng giao tiếp, mặc định 21 (không nên thay đổi)
  • Username: Tên truy cập FTP
  • Password: Mật khẩu truy cập FTP
  • Remote path: Đường dẫn đến thư mục gốc chứa site (Nhập đầy đủ các thông số bên trên, sau đó nhấn Thực hiện tự động để xác định tự động thông số này)