Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


Sitemap ping

Công cụ giúp nguời quản trị lập chỉ mục cho module và gửi dữ liệu đến các máy chủ đã thiết lập.
Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Công cụ SEO / Sitemap Ping
 
sitemap ping nukeviet

- Bạn cần cấu hình các máy chủ tìm kiếm tại mục Quản lý máy chủ tìm kiếm trước khi sử dụng công cụ. Mặc định, NukeViet có sắn hai cấu hình là GoogleBing.
- Tại Sitemap Ping, chọn máy chủ, chọn module sau đó nhấn Gửi đi. Toàn bộ dữ liệu của module sẽ được tự động lập chỉ mục và gửi đến máy chủ tương ứng.