Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.net


Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng là trang hiển thị các thông tin cấu hình PHP của sever.
Tiện ích mở rộng là trang hiển thị các thông tin cấu hình PHP của sever. Thông tin ở đây thực chất là các giá trị của tập tin php.ini chúng ta vẫn thường hay nhắc đến khi muốn sửa một giá trị của php quy định.
 
tiện ích mở rộng nukeviet

Trong một số trường hợp, khi cần xem các giá trị của php.ini, chúng ta có thể xem đầy đủ qua chức năng này, mà không cần phải viết hàm phpinfo() hay mở tập tin để xem.