Cập nhật ngôn ngữ giao diện NukeViet

Kiểm tra ngôn ngữ

Kiểm tra ngôn ngữ là công cụ giúp người quản trị kiểm tra, đối chiếu và dịch nhanh những dòng ngôn ngữ còn thiếu.

Cập nhật ngôn ngữ giao diện NukeViet

Quản lý ngôn ngữ giao diện

Hướng dẫn sửa ngôn ngữ giao diện của NukeViet 4. Đây là công cụ sửa ngôn ngữ mà không cần can thiệp vào code của hệ thống.

ngôn ngữ nukeviet

Phân biệt ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

Với những website sử dụng nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ trên site được xác định bằng 2 thành phần: Ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ Cơ sở dữ liệu.

cấu hình chung nukeviet

Cấu hình chung

Cấu hình chung - Các tùy chọn, thiết đặt nâng cao cho hệ thống NukeViet

Giới thiệu Module Shops 4

Giới thiệu Module Shops 4

Module Shops 4 hoạt động trên nền tảng NukeViet 4, là một module phục vụ các hệ thống bán hàng, kinh doanh, giới thiêu sản phẩm trực tuyến.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD