Cấu hình ftp NukeViet

Cấu hình FTP

Cấu hình FTP là một công việc cũng được xem là khá quan trọng đối với hệ thống, nếu không cấu hình, nhìn hệ thống có vẻ họat động, nhưng nó sẽ không được "trơn tru" với các thao tác trên file, như thêm, xóa file, thư mục, phân quyền,...

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD