Sử dụng editor cho phần giới thiệu ngắn gọn module news

Thứ hai - 30/11/2015 19:52
Bạn có thể định dạng văn bản, chèn liên kết,.... trong phần giới thiệu ngắn gọn của module news, hỗ trợ tốt hơn cho SEO Onpage.
sử dụng editor giới thiệu ngắn gọn


Mở /modules/news/admin/content.php

Tìm
$rowcontent['hometext'] = $nv_Request->get_textarea( 'hometext', '', 'br', 1 );
Thay bằng
$rowcontent['hometext'] = $nv_Request->get_editor( 'hometext', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS );
Tìm
$rowcontent['hometext'] = nv_htmlspecialchars( nv_br2nl( $rowcontent['hometext'] ) );
Thay bằng
$rowcontent['hometext'] = htmlspecialchars( nv_editor_br2nl( $rowcontent['hometext'] ) );
Tìm
$xtpl->assign( 'sourceid', $select );
Thêm bên dưới
if( defined( 'NV_EDITOR' ) and nv_function_exists( 'nv_aleditor' ) )
{
	$hometext = nv_aleditor( 'hometext', '100%', '100px', $rowcontent['hometext'], 'Basic', $uploads_dir_user, $currentpath );
}
else
{
	$hometext = "<textarea style=\"width: 100%\" name=\"hometext\" id=\"hometext\" cols=\"20\" rows=\"15\">" . $rowcontent['hometext'] . "</textarea>";
}
$xtpl->assign( 'edit_hometext', $hometext );

Mở /themes/admin_default/modules/news/content.tpl

Tìm
<textarea id="description" name="hometext" rows="5" cols="75" style="font-size:14px; width: 100%; height:100px;" class="form-control">{rowcontent.hometext}</textarea>
Thay bằng
{edit_hometext}

Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD